Nederland behoudt zijn koploperspositie op het vlak van papierrecycling. Van al het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton
(verpakkingen uitgezonderd) is in 2019 liefst 89% ingezameld en hergebruikt. Dat is 3% meer dan in 2018.
Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) heeft de cijfers gepubliceerd van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders en schriften: “In 2019 werd in totaal 1.090 kiloton papier en karton (niet-verpakkingen) op de markt gebracht. Daarvan werd 967 kiloton ingezameld en hergebruikt. Dat betekent een recycling- percentage van 89%. Dit percentage bedroeg in 2018 nog 86%, terwijl de recyclingdoelstelling 75% is. Op Europees niveau ligt het percentage papierrecycling op circa 72,5% (2017).”

Grondstof voor nieuw papier

Recycling van papier en karton is belangrijk. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier. In Nederland bestaat 86% van het nieuw gemaakte papier en karton uit oudpapier.