‘Papier heeft iets dat digitale media niet hebben en nooit zullen krijgen’, stelde volksfilosoof Prof. Dr. Bas Haring tijdens The Art of the New. Tijdens dit event stond de rol van papier in het veranderende media landschap centraal.

The Art of The New was gericht op professionals uit de communicatie- en grafimediamarkt. Een belangrijk deel van het publiek geeft daar dagelijks invulling met professionele activiteiten en verdient binnen de keten een boterham als leverancier van het produceren van papieren communicatie. Dagvoorzitter Brechtje de Leij, ‘lady geek’, riep haar toehoorders op om elkaar te versterken in de visie op de toekomst van papier. ‘Want de rol van papier is nog lang niet uitgespeeld, vertelde zij enthousiast. ‘Online doet z’n best, maar wordt nooit hét echte alternatief voor papier. Mensen houden van ‘iets’ tastbaars en dat creëren jullie’, was haar boodschap.

De juiste balans

print

Gastheer Sander Sondaal, Directeur Commercial and Industrial Printing bij Ricoh Nederland, plaatste de rol van papier in een wereld die verandert. ‘Er is iets aan de hand buiten en dat heeft impact op onze business’, stelde hij. ‘Dat heeft te maken met marketing automatisering. Dat is mooi, maar ook een bedreiging. Bij marketing ging het vroeger om creativiteit, tegenwoordig om data. Automatisering gaat ten koste van de creativiteit. De kunst is om de juiste balans te zoeken en te vinden. Je hebt emotie nodig voor aankoopbeslissingen en daar biedt papier uitkomst voor. Dat besef lijkt in de marketing wereld door te dringen. Een boodschap overbrengen op papier in combinatie met online communicatie zie je dan ook steeds meer. Papier is tastbaar en versterkt de boodschap door het gebruik van heldere en opvallende kleuren en diverse veredelingstechnieken.

Over honderd jaar

Keynote Prof. dr. Bas Haring sloot naadloos op dit betoog aan. Hij staat bekend als een liefhebber van papier en hield dan ook een vurig pleidooi voor dit medium. Haring beweerde dat papier ‘iets’ bijzonders en een aantal onvervangbare objectieve kwaliteiten blijft houden.  Zo heeft hij het over de  waarde van papier. Communicatie op papier voelt vaak persoonlijker dan een mail die in je overvolle inbox belandt. Daarnaast benoemt Haring de fysieke component van papier. We kunnen het papier aanraken en daarom al onze zintuigen gebruiken om papier te ‘ervaren’, wat bij digitale media niet mogelijk is. Die eigenschappen blijven de komende honderd jaar relevant voor de functie van papier. Papier in de vorm van drukwerk biedt voordelen voor de gebruiker en voor de maker / afzender. Dat is niet generatie gebonden. Papier heeft iets dat digitale media niet hebben en nooit zullen krijgen. Dat maakt het waardevoller en in een aantal toepassingen zelfs effectiever en efficiënter.’

Grote uitdaging

De afsluitende paneldiscussie leverde niet al te veel vuurwerk op. Daarvoor waren de belangen van panelleden – leveranciers binnen de grafimediamarkt – te eensgezind. Wel werd er gesteld dat niet alleen de rol van papier, maar ook die van grafimediabedrijven, verandert. Van makers naar coprintmmunicatieadviseurs. Dat zie je in de praktijk nog maar mondjesmaat overtuigend gebeuren. Op de stelling of marketeers voldoende op de hoogte zijn van de nieuwe mogelijkheden met digitaal print was het antwoord: “Onvoldoende”. Hoe dat komt? ‘Omdat wij dat onze klanten niet vertellen’, biechtte een in de zaal aanwezige drukker eerlijk op. Daar ligt voor alle partijen in de keten nog een grote uitdaging. Daarnaast is het belangrijk dat grafimediabedrijven een duidelijke koers varen. Zijn ze op zoek naar waarde, bijvoorbeeld het toevoegen van een vijfde kleur, of juist hogere oplages met als resultaat meer marge op bestaande opdrachten? Beide strategieën bieden goede mogelijkheden. Wat de juiste keuze is voor een bedrijf hangt af van verschillende zaken zoals het businessmodel, de missie en de infrastructuur.

Dat de nieuwste mogelijkheden met print, die tijdens The Art of the New werden gepresenteerd, veel kansen bieden, daarover was iedereen het eens. De kunst wordt “hoe overtuig ik mijn klant en welke keuze maak ik als ondernemer?”. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Credit foto’s: Giuseppe Toppers, Danto